Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale
Este necesar să se prevadă obligaţia operatorilor care produc hrană pentru animale și produse alimentare de a aplica procedurile corespunzătoare, pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare, pentru a garanta că produsele procesate obţinute respectă regulile de producţie ecologică.

Anumite produse și substanţe neecologice sunt necesare în scopul producerii anumitor furaje și alimente ecologice procesate. Regulile armonizate de procesare a vinului la nivel comunitar necesită o perioadă mai lungă de timp. În consecinţă, produsele menţionate trebuie excluse în ceea ce privește procesarea vinului până la adoptarea de reguli specifice acestui sector, printr-o procedură ulterioară.

În ve Citeste mai mult...

Vizualizari:3210
Data creare:17-10-2017 22:29:04
Un agricultor obișnuit poate se poate transforma in producător agricol de produse ecologice după o anumită perioadă tranzitorie, numită „conversie", ce durează minim 2 ani.

În această perioadă producătorul agricol începe să aplice principiile agriculturii ecologice. Perioada de conversie este de doi ani, în cazul culturilor anuale și de trei ani în cazul culturilor perene, cu excepţia pășunilor. Perioada se aplică incepând imediat înaintea semănatului.

Fertilitatea terenurilor

-se menţine și se îmbunătăţește prin introducerea în rotaţia culturilor a plantelor leguminoase, a plantelor cu rădăcini adânci sau folosirirea îngrășământului ver Citeste mai mult...

Vizualizari:3063
Data creare:17-10-2017 22:20:28
Sigla naţională ,,ae", specifică produselor ecologice
Controlul și certificarea produselor ecologice se realizează de organisme de inspecţie și certificare aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza unor criterii de independenţă, imparţialitate și competenţă. Aprobarea de către M.A.D.R a organismelor de inspecţie și certificare este precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora realizată de către un organism abilitat în acest scop.

Pe baza verificărilor efectuate de către aceste organisme, se oferă certificatul de produs ecologic și ulterior producătorii vor putea eticheta produsul cu "ecologic" .
Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia ecologică, siglele, numele și cod Citeste mai mult...

Foto

Sigla naţională ,,ae", specifică produselor ecologice

Vizualizari:3822
Data creare:17-10-2017 21:58:54
La creșterea animalelor în mod ecologic, prevenirea și tratarea bolilor se bazează pe următoarele principii:

- selectarea corespunzătoare a raselor sau speciilor de animale;
- aplicarea practicilor de creștere a animalelor corespunzător cerinţelor fiecărei specii, încurajând rezistenţa ridicată la boli și prevenirea infecţiilor;
- utilizarea furajelor de calitate, asigurarea unei mișcări curente și accesul la pășuni, în scopul stimulării imunităţii naturale a animalului;
- asigurarea unei densităţi corespunzătoare a animalelor, evitând astfel supraaglomerarea și orice alte probleme de sănătate ce pot rezulta din aceasta;
- atunci când un animal se îmbolnăvește sau este rănit, Citeste mai mult...

Vizualizari:3064
Data creare:17-10-2017 21:56:12
Identificarea animalelor este obligatorie pentru asigurarea permanentă a trasabilităţii animalului.

Identificarea animalelor se face prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum și a mijloacelor electronice, care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor.

Identificarea fizică a animalelor
Animalele sunt identificate permanent folosind tehnici adaptate fiecărei specii:
- în mod individual în cazul mamiferelor mari sau mici (crotalierea*);
- microcipare in cazul ecvinelor;
- pe loturi în cazul păsărilor de curte.
Crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic care poartă înregistrat prin impr Citeste mai mult...

Vizualizari:3124
Data creare:17-10-2017 21:48:42
Furajarea animalelor este o condiţie de calitate a producţiei, respectând cerinţele nutriţionale ale animalelor în diferite stadii ale dezvoltării lor.

Practicile de îngrășare sunt autorizate în măsura în care sunt reversibile în orice stadiu al procesului de creștere.
Animalele se hrănesc cu furaje obţinute din agricultura ecologică.

Animalele se hrănesc, de preferat, cu furaje produse în propria ferma iar, în cazul când acest lucru nu este posibil, se utilizează furaje din alte ferme care respectă regulile producţiei ecologice.

Efectivele de animale au acces permanent la pășuni sau furaj grosier.
In hrana efectivelor de animale pot fi incluse materii prime si Citeste mai mult...

Vizualizari:3474
Data creare:17-10-2017 21:44:42
Condiţiile de adăpostire a animalelor trebuie să corespundă cerinţelor lor biologice, fiziologice și etologice.

Adăposturile trebuie să fie bine izolate termic, ventilate natural și iluminate astfel încât să asigure animalelor un microclimat de confort, cu temperatură și umiditate optime, curenţi de aer adecvaţi, iar concentraţia de gaze, nivelul de pulberi și aeromicroflora să se încadreze în normele de igienă.

Spaţiile în aer liber, suprafeţele de exerciţii în aer liber sau traseele exterioare trebuie să ofere, în funcţie de condiţiile meteorologice locale și de rasele respective, o protecţie suficientă împotriva ploii, vântului, soarelui și temperaturilor extreme. Adăpostirea Citeste mai mult...

Vizualizari:3097
Data creare:17-10-2017 21:41:35
Agricultura ecologică presupune reciclarea materiei organice naturale, rotaţia culturilor, respectarea bunăstării animalelor și păstrarea unui echilibru pentru factorii naturali și de mediu permiţând conservarea și dezvoltarea lor.

Metode și tehnici specifice agriculturii ecologice
-fertilizarea solului cu îngrașăminte organice: bălegar, îngrășăminte verzi și composturi;
-acoperirea solului asigurându-se protecţia împotriva uscării lui;
-folosirea de îngrășăminte minerale naturale (fosfaţi, praf de rocă, calciu provenit din var, îngrășăminte din alge marine);
-rotaţia culturilor - în cicluri de 6 sau 12 ani pentru ca solul să nu se deterioreze;
-arături ușoare Citeste mai mult...

Vizualizari:3586
Data creare:17-10-2017 21:38:48
În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite criterii specifice în ce privește prezentarea, compoziţia, dimensiunea și designul siglei comunitare, precum și prezentarea și compoziţia codului numeric al autorităţii de control sau al organismului de control și ale indicaţiei locului din care provine produsul agricol.

În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite cerinţe specifice privind etichetarea aplicabile hranei ecologice pentru animale, luând în considerare varietăţile și compoziţia acesteia, precum și dispoziţiile orizontale privind etichetarea aplicabile hranei pentru animale.

&Ici Citeste mai mult...

Vizualizari:3165
Data creare:17-10-2017 21:36:58
Agricultura ecologică - principii de bază
Conversia la metoda de producţie ecologică necesită anumite perioade de adaptare la mijloacele utilizate. În funcţie de producţia agricolă anterioară, este necesară stabilirea unor perioade de conversie specifice pentru diversele sectoare de producţie.

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/¬2007, trebuie stabilite condiţii specifice pentru aplicarea dero¬gărilor prevăzute la articolul în cauză. Este oportună stabilirea unor astfel de condiţii cu privire la indisponibilitatea animalelor ecologice, a hranei pentru animale, a cerii de albine, a seminţelor și a cartofilor de sămânţă și a altor ingrediente ecologice, precum și cu privire la problemele specifice legate de gestionarea efectivului de anima Citeste mai mult...

Foto

Produse ecologice

Vizualizari:3159
Data creare:15-10-2017 20:44:22
Producţie vegetală ecologică
Principii de bază ale producţiei vegetale ecologice

Producţia vegetală ecologică are la bază hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului. În consecinţă, este necesară interzicerea culturii hidroponice, în care plantele cresc cu rădăcinile într-un substrat inert și sunt hrănite cu minerale și elemente nutritive solubile.

Producţia vegetală ecologică implică diverse practici de cultivare și utilizare limitată de îngrășăminte și fertilizatori cu solubilitate scăzută; în consecinţă, este necesară specificarea acestor practici. În principal, trebuie stabilite condiţiile de utilizare a anumitor produse nesintetice.

Utilizarea pesticidelor, care ar putea avea efecte p Citeste mai mult...

Foto

Producţie ecologică

Vizualizari:3213
Data creare:15-10-2017 20:15:08
Agricultura ecologică - principii creșterea animalelor
Abordarea holistică a agriculturii ecologice impune o producţie animalieră în strânsă legătură cu terenul, unde gunoiul de grajd produs se folosește ca îngrășământ în producţia vegetală. Având în vedere faptul că sectorul creșterii animalelor implică întotdeauna gestionarea terenului agricol, este necesar să se prevadă interzicerea producţiei animaliere în lipsa terenului. În producţia animalieră ecologică, alegerea raselor trebuie să ţină cont de capacitatea acestora de a se adapta la condiţiile locale, de vitalitatea lor și de rezistenţa la boli; este necesară încurajarea unei mari diversităţi biologice.

În anumite condiţii, operatorii pot întâmpina dificultă Citeste mai mult...

Foto

Creșterea ecologică a animalelor

Vizualizari:3217
Data creare:15-10-2017 20:06:14
Stupină producători ecologici
Termenul de agricultură ecologică a fost atribuit de Uniunea Europeană României, este similar cu ,,agricultură organică" sau ,,agricultură biologică", utilizat în alte state membre. Această denumire este protejată prin legislaţie.

Agricultura ecologică are ca scop două aspecte:
- obţinerea de alimente proaspete, mai curate, în concordanţă cu metabolismul uman;
- metodele de cultură folosite respectă factorii naturali și de mediu, permiţând dezvoltarea și conservarea acestora.

Legislaţia care stă la baza funcţionării agriculturii ecologice este cea naţională și cea comunitară. Aceasta stabilește principii, obiective și norme pentru sectoarele de producţie vegetală, animalieră ș Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultori Artenian Manuel Măncuţ si George Leoca, Jurilovca, Tulcea - producători ecologici

Vizualizari:3368
Data creare:15-10-2017 19:55:04
Procedura de inregistrare pe Targul Agricultorilor
Procedura de inregistrare ca membru pe Targul Agricultorilor este urmatoarea:

1 - Se aceseaza linkul "Utilizator nou" din meniul de autentificare.
2 - Se alege una din optiunile prezentate:
- membru de baza
- membru premium
- membru partener

Anunturile postate contin:
- informatii despre vanzator/cumparator
- grupari de produse pe tipuri, soiuri si rase
- fotografii
- criterii de calitate: tip de habitat, tip de hrana folosit, sau tip de sol, tip de ingrasamant utilizat, utilizare potentiatori de crestere, etc
- recenzii din partea cumparatorilor

Membrul de baza
- propune si participa la temele de discutii de pe forum
- adauga recenzii la produse Citeste mai mult...

Foto

Procedura de inregistrare pe Targul Agricultorilor

Vizualizari:4365
Data creare:12-12-2016 14:56:37
- Ministerul Agriculturii
http://www.madr.ro

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
http://www.mdrap.gov.ro

- Ministerul Fondurilor Europene
http://www.fonduri-ue.gov.ro

- Ministerul Integrării Europene
http://www.mie.ro

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
http://www.mmediu.gov.ro/

- Ministerul Finanţelor Publice
http://www.mfinante.ro

- Ministerul Administraţiei și Internelor
http://www.mai.gov.ro

- Avocatul Poporului
http://www.avp.ro

- Institutul Naţional de Statistică
http://www.insse.ro

- Agentia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură
Citeste mai mult...

Vizualizari:2619
Data creare:01-11-2016 19:28:57
Contact Targul Agricultorilor
Date de contact promotor site:

SC Pancarpatica Invest SRL
Adresa: Aleea Constructorului 6 Bacau
Telefon: 0372 953.671
0748 641.107
Email: contact@pancarpatica.ro
Bacau

Foto

Contact Targul Agricultorilor

Vizualizari:2909
Data creare:02-11-2016 16:05:10
Targul Agricultorilor
Viziunea Targul Agricultorilor

Piata agroalimentara este intr-o continua dezvoltare, iar pe zi ce trece tot mai multi producatori agricoli cauta sa isi prezinte intr-o maniera cat mai atragatoare si mai convingatoare produsele pe care le comercializeaza. De asemenea, cumparatorii sunt din ce in ce mai informati si exigenti in alegerea produselor pe care le achizitioneaza. Produsele traditionale ale micilor producatori au inceput sa fie cautate din ce mai mult de o categorie din ce in ca mai mare.

Pornind de la acesta realitate, promotorul site-ului, SC PANCARPATICA INVEST SRL, a dezvoltat permanent o stransa legatura intre cumparator si vanzator oferind in acest sens suportul de apreciere si incredere in comercializarea si achizitionarea produselor in sistem o Citeste mai mult...

Foto

Viziunea Targul Agricultorilor

Vizualizari:2579
Data creare:03-11-2016 15:50:01