Anunturi vanzari produse agroalimentare
agrofitotehniaapiculturaarbusti fructiferiaviculturafloriculturalegumiculturamoluscoculturapisciculturaplante ornamentalepomiculturasericiculturasilviculturaviticulturazootehniaproduse traditionale
Este necesar să se prevadă obligaţia operatorilor care produc hrană pentru animale și produse alimentare de a aplica procedurile corespunzătoare, pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare, pentru a garanta că produsele procesate obţinute respectă regulile de producţie ecologică.

Anumite produse și substanţe neecologice sunt necesare în scopul producerii anumitor furaje și alimente ecologice procesate. Regulile armonizate de procesare a vinului la nivel comunitar necesită o perioadă mai lungă de timp. În consecinţă, produsele menţionate trebuie excluse în ceea ce privește procesarea vinului până la adoptarea de reguli specifice acestui sector, printr-o procedură ulterioară.

În ve Citeste mai mult...

Vizualizari: 3101 - Data: 17-10-2017 22:29:04
Un agricultor obișnuit poate se poate transforma in producător agricol de produse ecologice după o anumită perioadă tranzitorie, numită „conversie", ce durează minim 2 ani.

În această perioadă producătorul agricol începe să aplice principiile agriculturii ecologice. Perioada de conversie este de doi ani, în cazul culturilor anuale și de trei ani în cazul culturilor perene, cu excepţia pășunilor. Perioada se aplică incepând imediat înaintea semănatului.

Fertilitatea terenurilor

-se menţine și se îmbunătăţește prin introducerea în rotaţia culturilor a plantelor leguminoase, a plantelor cu rădăcini adânci sau folosirirea îngrășământului ver Citeste mai mult...

Vizualizari: 2960 - Data: 17-10-2017 22:20:28
Sigla naţională ,,ae", specifică produselor ecologice
Controlul și certificarea produselor ecologice se realizează de organisme de inspecţie și certificare aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza unor criterii de independenţă, imparţialitate și competenţă. Aprobarea de către M.A.D.R a organismelor de inspecţie și certificare este precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora realizată de către un organism abilitat în acest scop.

Pe baza verificărilor efectuate de către aceste organisme, se oferă certificatul de produs ecologic și ulterior producătorii vor putea eticheta produsul cu "ecologic" .
Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia ecologică, siglele, numele și cod Citeste mai mult...

Foto

Sigla naţională ,,ae", specifică produselor ecologice

Vizualizari: 3682 - Data: 17-10-2017 21:58:54
La creșterea animalelor în mod ecologic, prevenirea și tratarea bolilor se bazează pe următoarele principii:

- selectarea corespunzătoare a raselor sau speciilor de animale;
- aplicarea practicilor de creștere a animalelor corespunzător cerinţelor fiecărei specii, încurajând rezistenţa ridicată la boli și prevenirea infecţiilor;
- utilizarea furajelor de calitate, asigurarea unei mișcări curente și accesul la pășuni, în scopul stimulării imunităţii naturale a animalului;
- asigurarea unei densităţi corespunzătoare a animalelor, evitând astfel supraaglomerarea și orice alte probleme de sănătate ce pot rezulta din aceasta;
- atunci când un animal se îmbolnăvește sau este rănit, Citeste mai mult...

Vizualizari: 2953 - Data: 17-10-2017 21:56:12
Identificarea animalelor este obligatorie pentru asigurarea permanentă a trasabilităţii animalului.

Identificarea animalelor se face prin aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum și a mijloacelor electronice, care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor.

Identificarea fizică a animalelor
Animalele sunt identificate permanent folosind tehnici adaptate fiecărei specii:
- în mod individual în cazul mamiferelor mari sau mici (crotalierea*);
- microcipare in cazul ecvinelor;
- pe loturi în cazul păsărilor de curte.
Crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic care poartă înregistrat prin impr Citeste mai mult...

Vizualizari: 3015 - Data: 17-10-2017 21:48:42
Furajarea animalelor este o condiţie de calitate a producţiei, respectând cerinţele nutriţionale ale animalelor în diferite stadii ale dezvoltării lor.

Practicile de îngrășare sunt autorizate în măsura în care sunt reversibile în orice stadiu al procesului de creștere.
Animalele se hrănesc cu furaje obţinute din agricultura ecologică.

Animalele se hrănesc, de preferat, cu furaje produse în propria ferma iar, în cazul când acest lucru nu este posibil, se utilizează furaje din alte ferme care respectă regulile producţiei ecologice.

Efectivele de animale au acces permanent la pășuni sau furaj grosier.
In hrana efectivelor de animale pot fi incluse materii prime si Citeste mai mult...

Vizualizari: 3341 - Data: 17-10-2017 21:44:42
Condiţiile de adăpostire a animalelor trebuie să corespundă cerinţelor lor biologice, fiziologice și etologice.

Adăposturile trebuie să fie bine izolate termic, ventilate natural și iluminate astfel încât să asigure animalelor un microclimat de confort, cu temperatură și umiditate optime, curenţi de aer adecvaţi, iar concentraţia de gaze, nivelul de pulberi și aeromicroflora să se încadreze în normele de igienă.

Spaţiile în aer liber, suprafeţele de exerciţii în aer liber sau traseele exterioare trebuie să ofere, în funcţie de condiţiile meteorologice locale și de rasele respective, o protecţie suficientă împotriva ploii, vântului, soarelui și temperaturilor extreme. Adăpostirea Citeste mai mult...

Vizualizari: 2990 - Data: 17-10-2017 21:41:35
Agricultura ecologică presupune reciclarea materiei organice naturale, rotaţia culturilor, respectarea bunăstării animalelor și păstrarea unui echilibru pentru factorii naturali și de mediu permiţând conservarea și dezvoltarea lor.

Metode și tehnici specifice agriculturii ecologice
-fertilizarea solului cu îngrașăminte organice: bălegar, îngrășăminte verzi și composturi;
-acoperirea solului asigurându-se protecţia împotriva uscării lui;
-folosirea de îngrășăminte minerale naturale (fosfaţi, praf de rocă, calciu provenit din var, îngrășăminte din alge marine);
-rotaţia culturilor - în cicluri de 6 sau 12 ani pentru ca solul să nu se deterioreze;
-arături ușoare Citeste mai mult...

Vizualizari: 3481 - Data: 17-10-2017 21:38:48
În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite criterii specifice în ce privește prezentarea, compoziţia, dimensiunea și designul siglei comunitare, precum și prezentarea și compoziţia codului numeric al autorităţii de control sau al organismului de control și ale indicaţiei locului din care provine produsul agricol.

În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite cerinţe specifice privind etichetarea aplicabile hranei ecologice pentru animale, luând în considerare varietăţile și compoziţia acesteia, precum și dispoziţiile orizontale privind etichetarea aplicabile hranei pentru animale.

&Ici Citeste mai mult...

Vizualizari: 3058 - Data: 17-10-2017 21:36:58
Agricultura ecologică - principii de bază
Conversia la metoda de producţie ecologică necesită anumite perioade de adaptare la mijloacele utilizate. În funcţie de producţia agricolă anterioară, este necesară stabilirea unor perioade de conversie specifice pentru diversele sectoare de producţie.

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/¬2007, trebuie stabilite condiţii specifice pentru aplicarea dero¬gărilor prevăzute la articolul în cauză. Este oportună stabilirea unor astfel de condiţii cu privire la indisponibilitatea animalelor ecologice, a hranei pentru animale, a cerii de albine, a seminţelor și a cartofilor de sămânţă și a altor ingrediente ecologice, precum și cu privire la problemele specifice legate de gestionarea efectivului de anima Citeste mai mult...

Foto

Produse ecologice

Vizualizari: 3041 - Data: 15-10-2017 20:44:22
Producţie vegetală ecologică
Principii de bază ale producţiei vegetale ecologice

Producţia vegetală ecologică are la bază hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului. În consecinţă, este necesară interzicerea culturii hidroponice, în care plantele cresc cu rădăcinile într-un substrat inert și sunt hrănite cu minerale și elemente nutritive solubile.

Producţia vegetală ecologică implică diverse practici de cultivare și utilizare limitată de îngrășăminte și fertilizatori cu solubilitate scăzută; în consecinţă, este necesară specificarea acestor practici. În principal, trebuie stabilite condiţiile de utilizare a anumitor produse nesintetice.

Utilizarea pesticidelor, care ar putea avea efecte p Citeste mai mult...

Foto

Producţie ecologică

Vizualizari: 3108 - Data: 15-10-2017 20:15:08
Agricultura ecologică - principii creșterea animalelor
Abordarea holistică a agriculturii ecologice impune o producţie animalieră în strânsă legătură cu terenul, unde gunoiul de grajd produs se folosește ca îngrășământ în producţia vegetală. Având în vedere faptul că sectorul creșterii animalelor implică întotdeauna gestionarea terenului agricol, este necesar să se prevadă interzicerea producţiei animaliere în lipsa terenului. În producţia animalieră ecologică, alegerea raselor trebuie să ţină cont de capacitatea acestora de a se adapta la condiţiile locale, de vitalitatea lor și de rezistenţa la boli; este necesară încurajarea unei mari diversităţi biologice.

În anumite condiţii, operatorii pot întâmpina dificultă Citeste mai mult...

Foto

Creșterea ecologică a animalelor

Vizualizari: 3099 - Data: 15-10-2017 20:06:14
Stupină producători ecologici
Termenul de agricultură ecologică a fost atribuit de Uniunea Europeană României, este similar cu ,,agricultură organică" sau ,,agricultură biologică", utilizat în alte state membre. Această denumire este protejată prin legislaţie.

Agricultura ecologică are ca scop două aspecte:
- obţinerea de alimente proaspete, mai curate, în concordanţă cu metabolismul uman;
- metodele de cultură folosite respectă factorii naturali și de mediu, permiţând dezvoltarea și conservarea acestora.

Legislaţia care stă la baza funcţionării agriculturii ecologice este cea naţională și cea comunitară. Aceasta stabilește principii, obiective și norme pentru sectoarele de producţie vegetală, animalieră ș Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultori Artenian Manuel Măncuţ si George Leoca, Jurilovca, Tulcea - producători ecologici

Vizualizari: 3260 - Data: 15-10-2017 19:55:04
Roirea - metoda familiilor perechi
Prin această metodă, roiurile rezultă din întreaga populație de albine culegătoare ale celor două familii mamă și prin prelucrarea de la acestea a jumătate din puiet și albinele tinere. Datorită acestui fapt se obţin roiuri foarte puternice, egale ca puiet și albină tânără, cu o familie mamă înainte de a roi, dar la care se mai adaugă toate albinele culegătoare de la cele două familii mamă. În astfel de condiții, roiurile formate au o capacitate de cules extrem de mare, realizând pro¬ducţii însemnate de miere, fapt pentru care formarea roiurilor prin această metodă se face înaintea culesurilor principale.

Metoda se aplică astfel: Cele două familii-mamă sunt poziționate alăturat, îna¬intea c Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultori Artenian Manuel Măncuţ si George Leoca, Jurilovca, Tulcea - producători ecologici

Vizualizari: 4289 - Data: 15-10-2017 17:04:59
Metoda de roire prin mutare
Metoda de roire prin mutare este reprezentată de transferul de populaţie între familiile de albine și roi. Transferul de populaţie constă în mutarea familiilor de pe vechiul amplasament.

Roirea prin mutarea unei singure familii se realizează prin mutarea acesteia pe un nou loc și amplasarea pe locul ei a unui stup cu faguri construiți și artificiali, în care se așează, matca și cel puţin un fagure cu puiet căpăcit. Albinele culegătoarele se întorc la vechiul loc și populează stupul și găsesc acolo matca.
Stupul mutat unde a rămas puietul de toate vârstele și albina tânără, primește o botcă sau o matcă și își revine în cel mai scurt timp.

Roirea prin mutarea a două familii. Mut Citeste mai mult...

Foto

Roiniţa - stupină apicultor Constantin Chirilă, Prisăcani, Iași

Vizualizari: 4424 - Data: 15-10-2017 16:53:06
Examinarea mierii de albine
Însușirile pe care se pot observa cu propriile simțuri sunt trăsături organoleptice, iar examinarea mierii de albine și rezultatele obținute reprezintă examenul organoleptice (culoare, gust, miros, consistență).

Culoarea mierii depinde de origine. Două sortimente de miere românească sunt foarte appreciate la ora actuală pe piața internă și externă. Mierea de salcâm are culoarea deschisă, de la aproape incolor la galben deschis, în funcție de puritatea culesului mono-flor și de culoarea fagurilor.

Mierea de pădure este cu atât mai închisă cu cât culesul de mană este mai bogat. Culoarea mierii de pădure este brună, cu limite extrem roșcat și aproape negru. Mierea polifloră, de tei, de rapiță Citeste mai mult...

Foto

Examinarea mierii de albine - stupină apicultor Leoca George, Agighiol, Tulcea

Vizualizari: 5741 - Data: 15-10-2017 13:27:46
Producerea apilarninului în stupină
Apilarnilul este un produs apicol natural, alcătuit din larvele de trântor și din compoziția nutritivă ce se găsește în respectivele celule de faguri, recoltate cu o zi înainte de căpăcirea celulelor, adică în a zecea zi de la depunerea oului sau a șaptea zi de viață larvară.
Producerea apilarnilului în stupină
Recoltarea eficientă a larvelor de trântor se realizează prin alcătuirea unei scheme de creștere în familiile de pe vatră. Se stabilesc, astfel, serii de familii de albine producătoare și se ține evidența lor cu ajutorul fișelor individuale. Din a doua jumătate a lunii martie se realizează strâmtorarea cuiburilor și se ameliorează condițiile termice în stupi. De la 1 aprilie se hrănesc Citeste mai mult...

Foto

Larve de trântor

Vizualizari: 4168 - Data: 15-10-2017 12:29:22
Obţinere venin albine
Veninul de albine se prezintă ca un lichid incolor, dens, cu gust amar și cu miros specific. Se obțin astfel, rezultate remarcabile pentru tratarea reumatică cu acest produs.

Au apărut astfel, numeroase publicații despre rezultatele favorabile ale apiterapiei cu venin de albine în artrite, artroze, nevralgii, crescând foarte mult interesul lumii medicale pentru acest produs apicol.

Dintre componentele produsului amintim: melitina, apamina, enzimele, histamina, precum și o serie de componente minerale, dintre care și magneziul.

Procedeul de valorificare a veninului de albine este reprezentat de producerea unui șoc electric pentru eliminarea lui, cu ajutorului unui aparat montat la urdinișul stupului. Dispozitivul electric s Citeste mai mult...

Foto

Familie de albine din stupina apicultorului Constantin Chirilă, Prisăcani, judeţul Iași

Vizualizari: 3795 - Data: 15-10-2017 12:19:21
Faguri din ceară
Ceara de albine este secretată de glandele cerifere ale albinelor lucrătoare, fiind utilizată în cuib pentru clădirea fagurilor, cât și pentru căpăcirea puietului și a mierii.

Ceara extrasă se clasifică, după modul de producere:
• de stupină
• centrifugată (de boștină)
• de extracție
• albită

1. de stupină- de calitate superioară care se obține din reformarea fagurilor, cu ajutorul topitoarelor de ceară și a preselor manuale și electrice;

2. de boștină - reziduurile care rămân în urma extracției cerii de stupină, poartă denumirea de boștină, care se presează la cald, cu ajutorul unor prese hidraulice sau centrifuge cu abur;

3. d Citeste mai mult...

Foto

Faguri din ceară - stupină apicultor Constantin Chirilă

Vizualizari: 3953 - Data: 15-10-2017 01:43:46
Propolisul folosit de albine în special pentru iernat
Propolisul este un complex de substanțe în vederea pregătirii cuibului, în special pentru iernat. Propolisul este utilizat de albine pentru a acoperi crăpăturile stupilor și pentru a înconjura cadavrele dăunătorilor pe care-i răpun. Propolisul este bogat în rășini vegetale, uleiuri eterice, substanțe ceroase care îi adaugă și proprietăți de antibiotic natural. Sunt prezenți în propolis acizi aromatici nesaturați, galangina, chrizina, izolpirina și pinocembrina.

Propolisul are culoarea brun-deschis, cu nuanțe până la brun-închis și rareori cu reflexe verzui, puțin solubil în apă și perfect solubil în eter și alcool. Se topește la 60-70 grade, la temperatura din interiorul stupului este male Citeste mai mult...

Foto

Propolisul folosit de albine în special pentru iernat - stupina apicultor Constantin Chirilă

Vizualizari: 3820 - Data: 15-10-2017 01:34:49
Polen colectat de albinele culegătoare
Polenul se prezintă sub formă de pulbere fină și provine din anterele și staminele florilor, fiind un produs mascul al organelor reproducătoare ale plantelor, cu rolul de a fecunda ovulele florilor și având ca rezultat transformarea acestora în fructe sau semințe.

Pulberea de polen este foarte fină, de mărimea micronilor și poate fi văzută numai la microscop. Polenul este adus în stup, fiind colectat de albinele culegătoare în coșulețele de la picioarele lor posterioare, sub formă de ghemotoace. Coloniile de albine se hrănesc cu polenul plantelor, resursă bogată în vitamine, proteine, grăsimi, săruri minerale, necesar atât albinelor, cât și puietului din cuib, ajutând totodată la formarea organismului Citeste mai mult...

Foto

Polen colectat de albinele culegătoare

Vizualizari: 3910 - Data: 15-10-2017 01:26:41
Stupărit pastoral
Înainte de începerea culesului timpuriu intens, înlocuirea fagurilor vechi din cuiburile familiilor de albine din care se extrage ceara, se realizează întotdeauna pe măsură sunt clădiți faguri noi și nu pe baza fagurilor artificiali, deoarece își poate face apariția un timp neprielnic pentru secreția de ceară și construirea fagurilor de către albinele din stup.

Familiile de albine puternice construiesc eficient în timpul înfloririi pomilor fructiferi, câte 3-6 faguri artificiali, această perioadă fiind foarte folosită pentru clădirea de faguri artificiali necesari valorificării culesurilor timpurii și mai ales pentru înnoirea cuiburilor.

Pentru a stimula valorificarea extracției de ceară Citeste mai mult...

Foto

Stupărit pastoral - stupină Leoca George, Agighiol, judeţul Tulcea

Vizualizari: 3665 - Data: 15-10-2017 01:04:08
Roirea artificială prin divizare
Lucrarea se recomandă a fi efectuată imediat după culesul salcâmului, în stupinele mici în care apicultorul dorește dublarea efectivului de familii de albine și procedează astfel la divizarea unei singure familii puternice în două părți egale sau de puteri diferite.

Apicultorul aduce lângă stupul destinat roirii, un stup nou în care se așează roiul. Scoate mai întâi din familia de bază, jumătate din fagurii cu puiet și rezervele de hrană împreună cu albinele care îi acoperă și îi pune în stupul nou, căutând cu atenție să verifice în care din diviziuni a ajuns matca familiei, iar diviziunea rămasă orfană va primi o nouă matcă împerecheată sau o botcă căpăci Citeste mai mult...

Foto

Roirea artificială prin divizare

Vizualizari: 4386 - Data: 15-10-2017 00:37:34
Roire artificială prin stolonare
1. Roirea artificială prin stolonare cu botci căpăcite

Este ușor de practicat- de la 3-4 familii puternice se ridică câte 1-2 faguri cu puiet căpăcit cu albinele acoperitoare, iar de la alte două familii- numai doi faguri cu provizii. Printre fagurii cu provizii trebuie sa existe cel puțin unul cu polen și cu păstură, în special dacă roiurile rămân pe aceeași vatră cu familiile din care au fost formate.

Când roiurile formate întârzie să se dezvolte, vor fi ajutate de albine tinere și puiet de toate vârstele, de la familiile de bază de unde au fost formate sau de la alte familii, tot puternice.

Roirile odată constituite zboară la distanță peste 3 km de vatra din care s-au format un Citeste mai mult...

Foto

Roire artificială prin stolonare

Vizualizari: 4500 - Data: 15-10-2017 00:21:46
Familii de albine în stupi orizontali
Volumul mare al stupului orizontal și utilizarea unor soluții eficiente conduce la aplicarea multor proceduri de întreținere a familiilor de albine, care favorizează obținerea unei producții semnificative de miere.

Întreținerea în stupi orizontali a familiilor de albine cu o singură matcă

Procedeul obișnuit de întreținerea a familiilor de albine în stupi orizontali

Dezvoltarea familiilor de albine în stupii orizontali se realizează de la o margine la alta a stupului (pe linie orizontală), prin adăugarea de faguri, pe măsură ce crește puterea familiilor de albine și culesul se intensifică . Pe măsură ce numărul de albine din familii crește și timpul este călduros, cuiburile se lărgesc Citeste mai mult...

Foto

Familii de albine în stupi orizontali

Vizualizari: 4924 - Data: 15-10-2017 00:07:42
Sistemul de stupărit pastoral
Întreținerea familiilor de albine în sistemul de stupărit pastoral cu stupi amplasați pe vetre de stupină temporare

Acest sistem de stupărit pastoral este foarte bine aplicat la noi în țară, atât de apicultori profesioniști, cât și de amatori.

Familiile de albine, de la începutul toamnei până în primăvară, sunt poziționate pe vetre, ca și în cazul sistemului de întreținere a albinelor pe vetre permanente.

La începutul primăverii, o dată cu înflorirea pomilor fructiferi, a rapiței și muștarului, pentru dezvoltarea albinelor și pentru intensificarea folosirii nectarului și a polenului, începe perioada de trecere a familiilor de albine în pasto Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultori Artenian Manuel Măncuţ si George Leoca, Jurilovca, Tulcea - producători ecologici

Vizualizari: 4234 - Data: 14-10-2017 23:29:19
Iernarea mătcilor de rezervă
Pentru asigurarea necesarului de mătci de rezervă într-o stupină, primăvara, acestea cresc în timpul sezonului și se păstrează peste iarnă, utilizându-se mai multe procedee.

Iernarea mătcilor în nuclee adăpostite alături de familia de bază este utilizată foarte des în stupine la noi în țară. După încetarea culesului, în timpul toamnei, matca de rezervă, cu 3-5 faguri și o cantitate de 0,400-0,700 kg albine și 4-7 kg miere este introdusă în stup împreună cu o familie puternică de care este separată printr-o diafragmă etanșă. Nucleul și familia sunt despărțite prin urdinișuri.

Pentru ca pe timp de iarnă, familia și nucleul să alcătuiască un singur ghem de iernare, cui Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultor Constantin Chirilă, Prisăcani, judeţul Iași

Vizualizari: 4255 - Data: 14-10-2017 23:13:49
Stupi verticali
Dezvoltarea albinelor, la acest sistem de stupi se realizează ca și la familiile din stupii orizontali, până ce în cuib sunt prezenți 8-9 faguri cu puiet și albinele completează întregul corp de stup. Înainte de începerea culesului, deasupra fagurilor din stup se poziționează un magazin cu 7 faguri între care se așează și 2-4 faguri artificiali.

Pe măsură ce fagurii din magazin sunt umpluți cu miere și albinele încep să o căpăcească, deasupra cuibului și sub magazin se așează cel de-al doilea magazin completat de faguri artificiali. În situația în care și cel de-al doilea magazin este umplut cu miere și se continuă culesul, deasupra cuibului și sub magazinul cu miere este poziționat cel de-al Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultor Constantin Chirilă, Prisăcani, judeţul Iași

Vizualizari: 4347 - Data: 14-10-2017 23:05:56
Pregătirea roirii
Primăvara, când e cald, familiile de albine cresc cantități mari de puiet, în condițiile în care culesul este din ce în ce mai bogat, iar albinele bătrâne de iernare sunt înlocuite de albine tinere doici. În situația în care sunt foarte multe albine tinere și cuibul este blocat cu multe provizii, încep pregătirile de roire pe care apicultorul le poate observa pe fagurii cu puiet.

Astfel, pe extremitățile laterale și inferioare ale fagurilor cu puiet apar primele pregătiri de botci, asemănătoare cu niște cupe de ceară amplasate cu gura în jos. Dacă se controlează zilnic starea familiilor de albine, se observă că în unele botci apar ouă, din care mai apoi ies larve. Numărul de botci cons Citeste mai mult...

Foto

Stupină apicultori Artenian Manuel Măncuţ si George Leoca, Jurilovca, Tulcea - producători ecologici

Vizualizari: 4555 - Data: 14-10-2017 22:12:56
Cai din rasa Hutul
Rasa Hutul

Foto

Cai din rasa Hutul

Vizualizari: 4418 - Data: 31-01-2017 22:04:20
Pătlagina: Recoltarea, pregătirea și uscarea materiei prime

Frunzele se recoltează atunci când au 12-15 cm lungime. În cultura mare această operaţie se poate executa cu cositori mecanice reglate în așa tel încât înălţimea de tăiere să fie cât mai mică. Frunzele recoltate, nu se presează, vor fi rapid curăţate de impurităţi și supuse uscării. Uscarea se va face in orice spaţiu unde temperatura este ridicată (poduri de case și alte construcţii acoperite cu tablă) sau în uscătoare cu aer cald la 40-50C. Uscarea, într-un timp îndelungat. va duce la brunificarea frunzelor. Randament = 6-9:1. La hectar se pot obţine 100-120 q frunze proaspete.

Pătlagina: Utilizarea produsului
Citeste mai mult...

Vizualizari: 4150 - Data: 24-01-2017 18:22:13
Pătlagina: Tehnologia de cultivarea a plantei


Pătlagina se cultivă în afara asolamentului și trebuie să urmeze după plante care să lase terenul curat de buruieni (plante prășitoare gunoite: cartoful, sfecla, cereale păioase timpurii, borceagurile și leguminoasele pentru boabe). Reacţionează foarte bine la aplicarea îngrășămintelor chimice în doze de 40-50 kg/ha substanţă activă, din azot, fosfor, potasiu. Arătura sub care trebuie să încorporăm îngrășămintele cu fosfor și potasiu sau cele naturale (20-25 t/ha gunoi de grajd fermentat), se execută cu plug în agregat cu grapa stelată la adâncimea de 22-25 cm. Patul germinativ se pregătește cu polidiscul în agregat cu bara nivelatoare și agre Citeste mai mult...

Vizualizari: 4117 - Data: 24-01-2017 18:20:09
Pătlagina (Plantago lanceolata), fam. Plantaginaceae, numită și: iarba tăieturii, limba oii, limbariţă, minciună.

Pătlagina: Aria de răspândire

Este o specie de origine euroasiatică, dar răspândită actuaimente în flora spontană dn toate continentele. În ţara noastră crește spontan în toate zonele, de la șes și până în zona montană. Cu toată această mare răspândire, dat fiind folosirea pe scară larga a ierbicidelor, s-a impus preluarea în cultură a acestei specii.

Pătlagina: Descrierea botanică a plantei

Specie ierboasă, perenă care formează în sol un rizom scurt și gros pe care se dispune în rozetă 10-20 frunze lanceolate. Frunzele su Citeste mai mult...

Vizualizari: 4190 - Data: 24-01-2017 18:16:38
Cimbrișor: Utilizarea produsului

Compoziţia chimică complexă a uleiului volatil conferă, acestei specii proprietăţi expectorante calmând spasmele căilor respiratorii fiind utilizat în tratamentul tusei convulsive, bronșitei, răgușelii și tusei astmatice. De asemenea are acţiune antiseptică și antihelmintică. Pregătirea ceaiului pentru uz intern se realizează din 1-2 linguriţe la o ceașcă cu apă clocotită. Extern se utilizează ca băi aromatice în liniștirea sistemului nervos și în reducerea durerilor provocate de reumatism și gută. Tenurile grase se tratează timp de 15-20 minute, cu infuzie pregătită din 20 g plantă la 1/2 litru apă. Tototdată compresele cu infuzie concentrată sunt utilizate în tratamentul unor Citeste mai mult...

Vizualizari: 4060 - Data: 24-01-2017 15:33:01
Cimbrișor: Tehnologia de cultivarea a plantei

Masa vegetativă conţine ulei volatil în proporţie de 0,2-1,2%, variaţia foarte mare a conţinutului de ulei volatil fiind puternic influenţată, de specie, provenienţă și de condiţiile pedoclimatice. Uleiul volatil - Oleum Serpylli - conţine mult cimol, 1-5%, timol, carvacrol în unele provenienţe până la 70%, borneol, pinen,cariofilen, mircen, acidul oleanolic, materii tanante 4-8% etc.


Cimbrișor: Recoltarea, pregătirea și uscarea materiei prime


Se recoltează planta întreagă fără părţi lignificate și fără a fi smulsă folosind cuţite sau seceri foarte bine ascuţite; Recoltarea se face la începutul înfloritului, după ce s- Citeste mai mult...

Vizualizari: 4084 - Data: 24-01-2017 15:23:10
Cimbrișor (Thymus serpyllum), fam. Lamiaceae (Labiatae), numit și: sărpunel, schinduf, timian sau timișor.

Cimbrișor: Aria de răspândire

Specie euroasiatică,: frecventă la noi pe locuri însorite, nu este pretenţios la condiţiile de sol, vegetând pe soluri sărace, nisipoase, bogate în calciu, cu umiditate moderată. Se întâlnește în toate zonele de deal și munte din ţară.

Cimbrișor: Descrierea botanica a plantei

Semiarbust peren cu sistem radicular format din rădăcină principală verticală și foarte multe rădăcini adventive. Tulpinile sunt târâtoare, lignificate la bază, înalte de 2O-3Ocm, cu patru muchii prevăzute cu peri fini. Din nodurile tulp Citeste mai mult...

Vizualizari: 4188 - Data: 24-01-2017 15:18:05
Fructele și uleiul volatil pe care îl conţin stimulează apetitul și prezintă proprietăţi spasmolitice, mărind secreţia epiteliului căilor respiratorii, fiind indicat în tratamentul bronșitelor. De asemenea uleiul volatil, sporește secreţia intestinală și pancreatică, ușurând digestia. Ceaiul din fructe este un bun galactogog, sporind cantitate de lapte la femeile care alăptează; carminativ, eliminând gazele stomacale la sugari și copii, calmează colicile intestinale și stomacale. Infuzia preparată din 10g fructe la 100 ml apă înlesnește eliminarea viermilor intestinali. Opărind 5-6 fructe în 150 ml apă se realizează un bun ceai pentru sugari. Ceaiul pentru adulţi se prepară folosind o jumătate linguriţă fructe la 250 ml a Citeste mai mult...

Vizualizari: 4044 - Data: 23-01-2017 22:31:28
Fructele au o coacere eșalonată. Pentru evitarea pierderilor, prin scuturare, recoltatul manual se va face atunci când fructele au o culoare galben-cenușie în proporţie de 50%, iar în cazul recoltatului mecanizat, cu combina, atunci cînd fructele colorate în galben-cenușiu sunt în proporţie de 70-85%. La combină se vor face reglajele respective pentru a preveni zdrobirea fructelor, aruncarea acestora odătă cu paiele prin reglarea necorespunzătoare a vântului sau neetanșarea acesteia. În cazul recoltatului manual, snopii sau poloagele sunt treerate la staţionar, cu combina sau sunt bătute pe prelate cu ajutorul furcii. În toate cazurile imediat după strângere, fructele vor fi vânturate pentru a se îndepăr Citeste mai mult...

Vizualizari: 4154 - Data: 23-01-2017 22:29:13
Anason: Tehnologia de cultivare

Se înmulţește prin seminţe (fructe); Pentru a da recolte bune trebuie să se ţină seama de faptul că este o specie sensibilă la condiiile climatice. Se cultivă cu succes în zonele cu climă caldă și cu suficientă umiditate în sol. Având un sistem radicular slab dezvoltat preferă soluri bogate în humus și calciu, bine structurate și afânate. Are o creștere lentă în prima parte a perioadei de vegetaţie și de aceea se va semăna după specii, cultivate pentru masă verde sau prășitoare care lasă terenul curat de buruieni și bogat în substanţe hrănitoare.

În general reacţionează foarte bine la acţiunea îngrășămintelor minerale, în special Citeste mai mult...

Vizualizari: 4326 - Data: 23-01-2017 22:24:45
ANASONUL (Pimpinella anisum), fam. Apiaceae (Umbeliferae); numit și: anis, bădean.

Anason - Aria de răspândire:

Originea anasonului se consideră a fi estul regiunii mediteraneene, unde a fost găsit spontan pe o insulă din Marea Egee. La noi se cultivă ca plantă medicinală și aromatică în câmpiile Bărăganului, Burnazului, Olteniei și Timișului.

Anason - Descrierea botanică a plantei:

Plantă anuală, care formează în sol o rădăcină pivotantă, subţire si slab dezvoltată, albicioasă. Tulpina este ierboasă, cilindrică, striată, înaltă de 50-70 cm și ramificată în partea superioară. Frunzele sunt de mai multe tipuri în funcţie de diferitele zone ale tulpinii Citeste mai mult...

Vizualizari: 4181 - Data: 23-01-2017 20:34:35
Procedura de inregistrare pe Targul Agricultorilor
Procedura de inregistrare ca membru pe Targul Agricultorilor este urmatoarea:

1 - Se aceseaza linkul "Utilizator nou" din meniul de autentificare.
2 - Se alege una din optiunile prezentate:
- membru de baza
- membru premium
- membru partener

Anunturile postate contin:
- informatii despre vanzator/cumparator
- grupari de produse pe tipuri, soiuri si rase
- fotografii
- criterii de calitate: tip de habitat, tip de hrana folosit, sau tip de sol, tip de ingrasamant utilizat, utilizare potentiatori de crestere, etc
- recenzii din partea cumparatorilor

Membrul de baza
- propune si participa la temele de discutii de pe forum
- adauga recenzii la produse Citeste mai mult...

Foto

Procedura de inregistrare pe Targul Agricultorilor

Vizualizari: 4254 - Data: 12-12-2016 14:56:37
Strut
Există fosile ale struţilor datând de acum câteva milioane de ani. Acest lucru le face să fie creaturi foarte interesante si studiate. Mulţi oameni de știinţa cred că evoluţia a produs schimbări în înfăţișarea lor, permiţându-le să se apere de prădători.

Struţul (Struthio camelus) este o pasăre care trăiește în Africa, aparţinând de grupa păsărilor alergătoare, fiind cea mai mare pasăre care trăiește în prezent pe pământ.
Struţul african care trăieste acum în deșertul Sahara a fost raspândit în trecut și pe teritoriul Asiei de vest.

Penele și, în unele regiuni, carnea struţului fiind apreciate de om, au dus la dispariţia speciei de pe teritor Citeste mai mult...

Foto

Strut

Vizualizari: 4441 - Data: 21-11-2016 13:39:02
Prepelite
Prepeliţele sunt păsări ce aparţin ordinului Galinaceelor, familia Phasianidae și se înrudesc cu găinile, fazanii, păunii și potârnichile.
Există două categorii de prepeliţe: sălbatice (coturnix coturnix) și domestice (coturnix japonica).

Prepeliţa de crescătorie a fost obţinută prin eforturi îndelungate ale oamenilor in special ale japonezilor din prepeliţele sălbatice.

Conform însemnarilor istorice, prepeliţa a apărut cu aproximativ 2000 de ani în urmă, în Egipt și în China unde această era vânată pentru carnea lor gustoasă și fără colesterol. În Japonia, prepeliţa apare abia în secolul al XII-lea, însa aceasta era crescută pentru cântecul ei deosebi Citeste mai mult...

Foto

Prepelite

Vizualizari: 4605 - Data: 21-11-2016 12:22:55
Fazan
Phasianus colchius, fazanul comun, este o pasare non-migratoare originara din Europa si Asia. Mediul nativ de viata este cuprins intre Marea Caspica, traversand continetul Asia pana in China, Coreea, Japonia si Burma. Ulterior, fazanul a fost introdus in Europa, nordul Americii, Noua Zeelanda, Australia si Hawaii. In Romania, fazanul traieste la altitudini cuprinse intre 0 si 300 metri, adica pe campii si dealuri.

Fazanul traieste in toate zonele, mai putin padurile dense, padurile alpine sau locurile foarte uscate. Aceasta flexibilitate explica succesul cu care a fost introdus fazanul in Hawaii.

Fazanul este o pasare de marime medie, cu un corp adanc sub forma de para, cap mic si o coada lunga si subtire. Masculii sunt mult mai mari si mai viu colorati decat Citeste mai mult...

Foto

Fazan

Vizualizari: 4344 - Data: 21-11-2016 08:17:29
Paun
Păunul indian (Pavo cristatus) este o pasăre viu-colorată din familia fazanilor. Masculul este cel responsabil pentru popularitatea acestei specii, deoarece doar el dezvoltă penajul colorat și coada în evantai. Femela, deși de dimensiuni similare, are un colorit șters și îi lipsește coada. Păunul este o pasăre de dimensiuni mari: cântărește între 3 și 6 kg și măsoară în jur de 2 m (din care 80- 95 cm îi reprezintă lungimea cozii).

Femele pot atinge și ele greutăţi de până la 5 kg, însă lungimea corpului se oprește doar la 1 m, din cauza absenţei cozii.

Masculul prezintă o creastă în formă de evantai formată din pene de culoare neagră cu reflexii de verde albăstrui. Creștetul Citeste mai mult...

Foto

Paun

Vizualizari: 5275 - Data: 18-11-2016 11:23:08
Păun
Păunul este una dintre cele mai frumoase păsări din lume, precum și una dintre cele mai respectate. De-a lungul secolelor a fost venerat de hinduși și a împodobit curţile multor palate regale din întreaga lume. Şi în zilele noastre păunul este foarte apreciat și dorit, putând spune că a devenit o pasăre de companie și ornament prin definiţie.

Păunul albastru mai este cunoscut și ca: păunul comun, păunul indian sau păunul asiatic. După cum îi spune și numele originea lui este în sud-ul Asiei, în India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh și alte teritorii aflate la sud de Himalaya.

Domesticirea lui a început cu peste 2000 de ani în urmă, iar vasele europene care au colonizat India, ferme Citeste mai mult...

Foto

Păun

Vizualizari: 4989 - Data: 18-11-2016 10:59:23
Peruşi albaştri
Perușul este, fără îndoială, cel mai comun papagal de companie originar din emisfera sudică, mai exact din Australia, fiind răspândit pe tot teritoriul acestui continent. Există peste 5 milioane de exemplare de peruși răspândite în toată lumea. În unele zone ale Australiei, populaţiile de peruși sunt atât de numeroase încât afectează grav culturile de cereale, având un efect distructiv asupra acestora.

Coloniile de peruși pot ajunge până la câteva sute, chiar mii, de indivizi. Deși culoarea originară a perușului este verde, în urma domesticirii și a selecţiei îndelungate, s-au obtinut cele mai variate culori, începând cu diferite nuanţe de verde cu sau fără capul Citeste mai mult...

Foto

Peruşi albaştri

Vizualizari: 4374 - Data: 18-11-2016 10:09:13
Boi la lucru
Boii care au ajutat omenirea să realizeze munci grele din cele mai vechi timpuri, sunt masculii maturi, castraţi, ce provin de la orice rasă de bovine.

Boii pot lucra singuri, în pereche sau mai mulţi în funcţie de greutatea sarcinii de lucru. Deși anumite rase de bovine se pretează mai bine pentru a face munca grea, în esenţă boii de la toate rasele pot fi instruiţi pentru munci agricole. Dar în Europa, pe lângă boi, erau folosite frecvent și vacile pentru tracţiune. Fermierii din Germania, Austria, Elveţia foloseau vaciile pentru un triplu scop: ca animale de lapte, pentru a ridica un viţel pentru carne, și ca animale de tracţiune. În America de Sud, Africa, China și India boii se folosesc în silvicultură la tran Citeste mai mult...

Foto

Boi la lucru

Vizualizari: 5848 - Data: 16-11-2016 15:45:55
Cai
Calul de tracţiune este o prezenţă constantă în istoria umanităţii și a contribuit esenţial la dezvoltarea agricolă și industrială, până pe la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Originea sa se află în regiunile vestice și nordice ale Europei, unde caii sălbatici (strămosii celor de astăzi) s-au adaptat la climatul rece și umed, devenind animale robuste și deosebit de rezistente.

Încă din antichitate, oamenii au făcut diferenţa între calul de tracţiune, docil și puternic, și cel de echitaţie, mult mai rapid și energic. Paradoxal, după ce acest animal l-a ajutat pe om secole de-a rândul, la cele mai dificile munci, după ce, în marile orașe, trăsurile, poștalioanele, primele tramvaie nu Citeste mai mult...

Foto

Cai

Vizualizari: 5250 - Data: 16-11-2016 15:26:00
Pictură "Car cu boi"- Nicolae Grigorescu
Folosirea animalelor pentru muncă a început cu mult înainte ca omenirea să înceapă agricultura și a contribuit foarte mult la expansiunea geografică a culturilor antice.

Tracţiunea animală este considerată azi de mulţi oameni ca fiind arhaică și ineficientă; azi, dezvoltarea din agricultură este posibilă datorită folosirii mașinilor. În ciuda celor 50 de ani de promovare a tehnologiei pentru agricultură în ţările în curs de dezvoltare, diferenţa de dezvoltare dintre ţările industrializate, bogate și cele cu economii slabe și dependente, a crescut.

Criza de petrol din anii 70 a reînnoit interesul pentru folosirea animalelor pentru munca din agricultură. Dar pentru ţările industrializate, aceas Citeste mai mult...

Foto

Pictură "Car cu boi"- Nicolae Grigorescu

Vizualizari: 5124 - Data: 16-11-2016 14:51:22